Acces membri
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
Skip Navigation Links

Noutăți UNEJ

19.09.2017
În conformitate cu dispozițiile art. 79 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești publică lista cuprinzând posturile vacante pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripţie în alta.. Mai multe detalii..
23.08.2017
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Oradea în parteneriat cu Editura Hamangiu organizează Conferința Națională de Executare Silită „Aspecte problematice în practica executării silite”. Conferinţa este deschisă participării tuturor persoanelor interesate de problematica executării silite, în primul rând executori judecătoreşti, magistraţi Mai multe...
04.07.2017
Intalnire la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la practica neunitară la nivel național precum și aspecte de ordin legislativ referitoare la executarea silită în materie civilă în concurs cu sechestrul asigurător penal Mai multe...
15.05.2017
In data de 12.05.2017 a avut loc cel de-al XVI-lea Congres ordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Mai multe detalii..
13.10.2016
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești își mărește echipa de consilieri juridici Mai multe detalii..
08.07.2016

Anunț privind admiterea în profesia de executor judecătoresc, cu scutire de examen, în condițiile dispozițiilor art. 15 lit. g) teza finală din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare Mai multe...

29.06.2016

Peste 550 de executori judecătorești au participat la cursurile de pregătire în domeniul insolvenței persoanelor fizice Mai multe...

12.05.2016

ANUNT ! Congres UNEJ

16.02.2016
Ceremonie depunere Jurământ 15.02.2016
27.01.2016
RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare Deschide