Comunicat de presa


22.08.2018

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

"Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită"

COD SIPOCA: 370

COD SMIS: 112299

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită, Cod SMIS 112299
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită pentru asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul serviciului public îndeplinit conform Legii nr. 188/2000.

Rezultatele așteptate în urma derulării proiectului sunt:
- Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistență, puse la dispoziția cetățenilor;
- competențe profesionale îmbunătățite în domeniul executării hotărârilor judecătorești pentru 540 de executori judecătorești, în direcția eficientizării activității specifice, a unificării jurisprudenței și a creșterii nivelului de transparență și integritate a serviciului de interes public aflat în competența acestora, prin participare la work-shop-urile organizate la Cluj, Constanța, Dolj, Timiș, Iași, Brașov, București;
- 2 Seminarii Internaționale organizate la București cu participarea unor reprezentanți ai UEHJ, respectiv ai UIHJ;
- Instruirea a 30 de executori stagiari în domeniul răspunderii executorului judecătoresc în exercitarea atribuțiilor profesionale și al rolului formării profesionale inițiale și continue în exercitarea profesiei;
- Elaborarea unui ghid de bune practici în activitatea de executare silită care va constitui un instrument utilizat de profesioniști și care va contribui la unificarea jurisprudenței in materie;
- Instruirea a 60 de angajați ai U.N.E.J. și ai Camerelor Executorilor Judecătorești în domeniul comunicării intra și extraprofesionale și organizaționale cât și al relațiilor cu publicul;
- 1 tutorial de informare și educație juridică a cetățenilor cu privire la pașii procedurali și etapele executării silite;
- competențe profesionale îmbunătățite în domeniul dematerializării procedurii de executare, importanța formării profesionale în exercitarea profesiei, comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare, proceduri de executare aplicabile în țările membre UE și terțe pentru angajați ai UNEJ și ai Camerelor Executorilor Judecătorești (CEJ) și 10 angajați ai Ministerului Justiției, prin participarea la seminariile internaționale;
- promovarea Registrului Electronic de Publicitate a Vânzării Bunurilor Supuse Executării Silite care contribuie la o mai bună informare a cetățenilor cu privire la acțiunile de valorificare a bunurilor supuse executării silite și la îmbunătățirea și transparentizarea activității de executare, prin realizarea unui spot publicitar;
- realizarea unei campanii de informare publică, conștientizare și educație juridică derulată cu privire la procedura și situațiile de executare silită printr-un tutorial și distribuirea a 3000 de flyere;
- semnarea unor protocoale care permit optimizarea schimbului de informații între UNEJ, CEJ, DRPCIV, DEPABD;
- comunicate de presă cu privire la scopul, obiectivele, respectiv rezultatele proiectului;
- rollup-uri cu informații despre proiect utilizate in cadrul evenimentelor profesionale derulate pe parcursul implementarii proiectului;
- instruirea a 2 administratori pentru infrastructura hardware și software;
- instruirea a 15 utilizatori cheie în utilizarea infrastructurii software.
- organizarea unei conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului.
Valoarea totală a proiectului este de 7.368.696,83 lei, din care 5.950.616,53 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE, 1.134.811,99 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 144.600,56 valoarea cofinanțării eligibile.
Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 10.08.2018 finalizându-se in data de 09.12.2019.
Mai multe informații privind acest proiect puteți obține la telefon 021.320.50.92, email: proiect.poca@executori.ro, website: www.executori.ro; fax: 0213205090; adresa: Municipiul București, România, Str. Cuza Voda nr. 143, sector 4, cod poștal 040283.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Anunturi ACHIZITIE DIRECTA Data publicare
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii derulare campanii de constientizare - elaborarea spot, tutorial si flyere si difuzare a acestora in cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în activitatea de executare silită”21.01.2019
Important! Pentru a aplica la oricare din posturile afișate, trebuie completată declarația de consimțământ pe care o regăsiți aici